دیگر عاشق نمی شوم | بلاگ

دیگر عاشق نمی شوم

تعرفه تبلیغات در سایت

لطفا به من عشق تعارف نکنيد

سيرم

من به تنهايي کنار ساحل قدم ميزنم

به تنهايي به ديدن غروب ميروم

به تنهايي تنها ميمانم!

عشق را ميسپارم به چشمان آزاد

و نترس موش هاي صحرايي

من شکستم ، ديروز تکه تکه هايم را با دست جمع کردم ،

دستم بريد ! از فردا خودم را گچ ميگيرم

شايد ديگر هرگز پرواز نکنم اما هرگز زمين نميخورم

شايد نخندم اما گريه هم نميکنم

شايد جاودانه نشوم ! اما آسوده ميميرم

فردا قلبم را از جا ميکنم ، چالش ميکنم زير خروارها خاک نم کشيده ي کوير

شما هم ميتوانيد در مراسم تدفينش شرکت کنيد

فقط لطفا قلبم را ندزديد

من عاشق نميشوم

حتي به قيمت پوسيدن...!

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت: 1:08