این دل لعنتی خسته شده.... | بلاگ

این دل لعنتی خسته شده....

تعرفه تبلیغات در سایت

دلـــــم یه چیزی میخواد

دلــــــم می خواد، یکــــــــی رو داشتــــــــم

که مال خــــــود خودم بـــــــود

یکی که، وقتـــــــی از روزگار و آدماش خستــــــه می شــــــــدم

میومــــد کنارم می نشســـــت،دستاشـــــــو می گذاشتــــــ دو طــــرف صــــورتم

تو چشـــــــــام زل می زد و می گفتـــــــــ

ببیـــــــن تــــــو منـــــــــــو داری

مــــــن همیشـــــــه کنارتــــــم

نبینـــــــم غصــــــه بخــــــــوری

کاش می شـــــــد....

 

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : دوشنبه 25 دی 1396 ساعت: 21:52