بلند بگو آمین | بلاگ

بلند بگو آمین

تعرفه تبلیغات در سایت

مـــن فـــاطـــمـــه
روزهـــایـــی پـــشـــت ســـر گـــذرانـــدم که
قـــبـــل از هـــر چـــیز آرزوی مـــرگ را بــــر مـــن
تـــحـــمـــیـــل کرد
و ایـــن گـــونـــه بـــگـــویـــم کـــه
تـــحـــمــــل مــــی کـــنـــم
به شرط ماندم در این زندگی

*******************
من دختر پاییزم....
از نسل آذر....
از جنس آتش...
صدای رعد و برق و باران لالایی من بوده...
من در سرما پا گرفتم اما قلبم گرم و سوزان است..
طالعم متاثر از بزرگترین سیاره ی راه شیریست...
عاشق قدرتم , پس قدرتمندم ....
اهل ریا نیستم , زبان تیزم گواه این ماجراست..
من تنها دختر کمان به دستم..
پس مرا بازی نده..که بی گمان خواهی باخـت....

***********

ﻣــــــــــﻦ ﺯﺍﺩﻩ ی ﭘﺎﯾﯿـــــــــــــــــﺰﻡ!

ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻏﻢ ﺍﻧﮕﯿــــــــــــﺰﻡ...

ﺻﺪ ﻏﺼـــــــــﻪ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﻡ

ﺍﻣﺎ ﻃﺮﺏ ﺍﻧﮕﯿــــــــــــﺰﻡ..

ﻫﺮ ﺑﺮﮒ ﺩﺭخــــــــــتی ﺭﺍ

ﺍﺷﮑﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﯾـــــﺰﻡ...

ﻫﺮ ﻗﻄﺮﻩ ﺑﺎﺭﺍﻧــــــــﻢ

ﻋﺸﻘﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺒـــــﺎﺭﻡ...

ﺍﺯ ﺩﺍﻍ ﺟﻔﺎﮐــــــــﺎﺭﯼ

ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﻩ و ﻟـــــــــــــــﺒﺮﯾﺰﻡ...

ﻫﺮ ﺭﻧﮓ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨـــﯽ

ﺣﺮﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾــــــــــــﻢ...

ﺍﻓﺴﻮﺱ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﮔﻠﺸــــــــــﻦ

ﻃﻮﻓﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﯿــــــــــــــــﺰﻡ...

ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻫﺮﺍﺳـــــــــــﻢ ﻧﯿﺴــــــــﺖ!

ﺻﺪ ﺷـــــــــــــﻮﻕ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﻡ

ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺭﯾـــــــــﺎ ﺩﻭﺭﻡ...

ﺍﺯ ﻋﺸــــــــــﻖ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷـــــﻮﺭﻡ

ﺑﺎ ﮐﻠﮏ ﺧﯿﺎﻝ ﺍﻧﮕﯿـــــــــــــﺰ

ﺻﺪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﻧﮕـــــــــــــــــــﯿﺰﻡ...

ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺷﻮﻡ ﺯﻧـــــــــــــﺪﻩ

ﻣﻦ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿــــــــــــــــــــﺰﻡ...

************

...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1396 ساعت: 21:54